Reflexió
El mirall té una força que va més enllà de la seva forma o mida. Té un gran poder de seducció, que et fa creure que el que veus és veritat, quan en realitat només és una imatge reflectida.

Hem volgut jugar amb aquesta màgia i emprendre el camí de tornada des del món digital cap al món analògic. Per fer-ho, hem disposat lletres de paper sobre un mirall, tallades per un dels seus eixos. El resultat són composicions modulars que, un cop fotografiades, suggereixen imatges realitzades en 3D.

El projecte té la vessant de recerca lúdica: tornar-li al paper el que el paper li ha donat al píxel; o simular el píxel amb paper quan estem acostumats al contrari. És el resultat de les nostres reflexions sobre la construcció d'imatges amb tipografia, una de les nostres passions.

Fotografia: Carles Guinot

Conquista, 22
08912 Badalona
T. 933 977 701